Autorskie materiały dydaktyczne

  • Opracowywanie nowatorskich materiałów dydaktycznych.

Członkowie naszego Stowarzyszenia uczestnicząc w pracach projektu HELP stworzyli niepowtarzalne, autorskie materiały dydaktyczne przeznaczone do nauczania specjalistycznego medycznego języka angielskiego. Beneficjentami programu są pracownicy służby zdrowia, w tym z branży turystyki medycznej, studenci kierunków medycznych i paramedycznych oraz kierunków filologicznych.

  • Używanie nowoczesnych technologii wspierających kształcenie językowe w formalnym, pozaformalnym i nieformalnym procesie edukacji.

Realizując założenia projektu HELP członkowie konsorcjum opracowali innowacyjne narzędzie przeznaczone do używania na urządzeniach mobilnych. Nowoczesne technologie wspierają kształcenie formalne, a jednocześnie umożliwiają swobodne uczenie się w dogodnym dla kursanta trybie.

  • Rozwijanie innowacyjnych koncepcji metodycznych i pedagogicznych w procesie nauczania specjalistycznego języka angielskiego.

Działając jako zespół profesjonalistów z różnych obszarów nauki stworzyliśmy poradnik dla nauczycieli kształcących w zakresie specjalistycznego języka angielskiego. Nasze wskazówki dydaktyczne pomagają stworzyć własne materiały edukacyjne rozwijające podstawowe kompetencje (mówienie, słuchanie, słownictwo, czytanie, pisanie) z zakresu specjalistycznego języka angielskiego.