Warsztaty językowe

Prowadzimy wykłady oraz warsztaty w kraju i zagranicą o tematyce kształcenia w zakresie specjalistycznego języka obcego, tj. English for Specific Purposes (ESP), jak również szczegółowo z zakresu uczenia się i nauczania medycznego języka angielskiego.

Nasze zajęcia skierowane są do wykładowców, nauczycieli, lektorów oraz studentów kierunków filologicznych, medycznych oraz paramedycznych zainteresowanych kształceniem językowym i transkulturowym.

 

 

Dnia 15 czerwca 2017 na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, Wydział Nauk o Zdrowiu, odbyła się konferencja pt: „Foreign Language and Intercultural Competence: A Challenge in Healthcare Education and Practice”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele konsorcjum projektu HELP (Dr. Gerd Zimmer, Pro-Kompetenz, Niemcy; mgr Justyna Kowalczys, Stowarzyszenie Angielski w Medycynie, Polska; mgr Juan Bartolomé, Tecnalia, Hiszpania; dr Aelita Skarabiene, Klaipeda University, Litwa; Emma Beatty, BA, MSc, FIT, Irlandia; mgr Zuzana Vaneková i doc. Terézia Krčméryová, MD, Ph.D., Slovak Medical University, Słowacja) oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (prof. Oborná, prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą; doc. Ph.D. Václav Řeřicha, CSc.,Kierownik Działu Kształcenia, Instytut Języków Obcych; Jan Galuszka, MD, Ph.D; mgr Lukáš Merz, wykładowca medycznego języka angielskiego). Dodatkowo zaproszenie otrzymali: Dr. Egidijus Skarabius, radny z okręgu kłajpedzkiego; mgr Iwona Misztal, kierownik SJO UJ, Kraków oraz przedstawiciele Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie i Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

Cykl wykładów dotyczył specyfiki nauczania specjalistycznych języków obcych w szkolnictwie wyższym, kształcenia transkulturowego, wykorzystywania technologii w nauczaniu języków obcych oraz możliwości irlandzkiego rynku pracy w sektorze medycznym.


Po konferencji: doc. Ph.D. Václav Řeřicha, CSc. (Kierownik Działu Kształcenia, Instytut Języków Obcych, Uniwersytet Palackiego), mgr Justyna Kowalczys (członek Stowarzyszenia Angielski w Medycynie; koordynator projektu HELP), Jan Galuszka, MD, Ph.D (Uniwersytet Palackiego).

Stowarzyszenie Angielski w Medycynie nawiązało współpracę z Wydziałem Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych Uniwersytetu w Vigo, Hiszpania. Dzięki uprzejmości profesora Alberto Álvarez Lugris oraz zaangażowania Zarządu Stowarzyszenia zorganizowano konferencję nt. innowacyjnych metod nauczania medycznego języka angielskiego. Wykład przeprowadziła mgr Justyna Kowalczys. Uczestniczyło w nim ponad 50 studentów oraz kadra dydaktyczna: prof. Maribel del Pozo Triviňio, tłumacz Manuel Docampo Pereira oraz prof. Alberto Álvarez Lugris.

 

Linki

https://www.facebook.com/events/247531942309156/?active_tab=posts

https://www.facebook.com/linkterpreting/posts/979262655536359

We wrześniu 2016 roku dzięki uprzejmości dr Marii Isabel Doval Ruiz członek Stowarzyszenia, mgr Justyna Kowalczys, przeprowadziła cykl warsztatów na Uniwersytecie w Vigo, Hiszpania. Zajęcia dedykowane były studentom oraz wykładowcom z wydziału Nauk Społecznych w Ourense.

Tematyka warsztatów dotyczyła jakości kształcenia i rozwijania świadomości językowej oraz wdrażania innowacyjnych metod nauczania specjalistycznego (medycznego) języka angielskiego.

 

Kierunek: Edukacja Społeczna, 3 rok

 

Kierunek: Edukacja Społeczna, 1 rok

 

Kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna