Warsztaty językowe

Prowadzimy wykłady oraz warsztaty w kraju i zagranicą o tematyce kształcenia w zakresie specjalistycznego języka obcego, tj. English for Specific Purposes (ESP), jak również szczegółowo z zakresu uczenia się i nauczania medycznego języka angielskiego.

Nasze zajęcia skierowane są do wykładowców, nauczycieli, lektorów oraz studentów kierunków filologicznych, medycznych oraz paramedycznych zainteresowanych kształceniem językowym i transkulturowym.

W dniach 27-28 lutego 2020 roku odbyło się trzecie spotkanie partnerskie w ramach projektu HELP2 (Healthcare Language Learning Programme 2). W wydarzeniu na Uniwersytecie w Coimbrze (Portugalia) udział wzięli członkowie konsorcjum: dr Lukáš Merz, Univerzita Palackého v Olomouci (koordynator projektu); Dr. Gerd Zimmer, Maria Costa Pau, Pro-Kompetenz, Niemcy; mgr Justyna Kowalczys, Stowarzyszenie Angielski w Medycynie, Polska; mgr Lina Gedrime, Klaipėdos Universitetas, Litwa; mgr Zuzana Kafková, mgr Terezia Krcmeryova, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Słowacja; dr Ilina Doykova, dr Ivan Merdzhanov, Medical University of Varna, Bułgaria; dr Adrian Năznean, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș, Rumunia oraz Marília de Assunção Rodrigues Ferreira Dourado MD, Ph.D. i mgr Nicole Dourado, Universidade de Coimbra, Portugalia.

Ceremonia powitalna w wykonaniu Marílii Dourado i Nicole Dourado, profesorów z Universidade de Coimbra oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego prof. Carlosa Robalo Cordeiro odbyła się na Wydziale Lekarskim uczelni. Zespół HELP2 został również przywitany przez przedstawicieli lokalnych gazet Diario As Beiras i Diario de Coimbra, w których opublikowano sprawozdania z warsztatów.

Cykl wystąpień członków konsorcjum dotyczył przedstawienia realizacji zadań należących do poszczególnych partnerów oraz omówienia zaplanowanych przedsięwzięć na kolejne miesiące.

W dniach 11-12 czerwca 2019 odbyło się drugie spotkanie partnerskie w ramach projektu HELP2 (Healthcare Language Learning Programme 2). W wydarzeniu udział wzięli członkowie konsorcjum: dr Lukáš Merz, Univerzita Palackého v Olomouci (koordynator projektu); Dr. Gerd Zimmer, Pro-Kompetenz, Niemcy; mgr Justyna Kowalczys, Stowarzyszenie Angielski w Medycynie, Polska; dr Aelita Skarabiene, Klaipėdos Universitetas, Litwa; mgr Zuzana Vaneková, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Słowacja; dr Ilina Doykova, dr Ivan Merdzhanov, mgr Nikolay Dragnev, Medical University of Varna, Bułgaria; dr Adrian Năznean, dr Anișoara Pop, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș, Rumunia oraz Marília de Assunção Rodrigues Ferreira Dourado MD, Ph.D., Universidade de Coimbra, Portugalia.

Warsztaty w ramach projektu HELP2 zostały zorganizowane przez gospodarzy z Uniwersytetu w Târgu Mureș: dr Adriana Năznean oraz dr Anișoarę Pop, kierownika Studium Języków Obcych z UMFST Târgu Mureș, Rumunia. Wydarzenie to wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród lektorów medycznego języka angielskiego, wykładowców pracujących ze studentami zagranicznymi oraz studentów kierunków medycznych i paramedycznych.

Dalsze informacje nt. przebiegu warsztatów znajdują się pod adresami:
https://blog.umftgm.ro/specialisti-din-sase-tari-s-au-reunit-la-umfst-targu-mures-in-cadrul-proiectului-help2/
https://www.zi-de-zi.ro/2019/06/11/specialisti-din-sase-tari-s-au-reunit-la-umfst-targu-mures-in-cadrul-proiectului-help2/

Międzynarodowe spotkanie partnerów z konsorcjum projektu HELP2 zostało również szczegółowo opisane w lokalnej prasie ZideZi, artykuł z dnia 13 czerwca 2019 - Artykuł

Dnia 11 grudnia 2018 na Uniwersytecie Kłajpedzkim, Wydział Nauk o Zdrowiu, odbyła się konferencja pt.: „Foreign Language and Intercultural Competence: A Challenge in Healthcare Education and Practice” o międzynarodowym zasięgu.

W wydarzeniu udział wzięli członkowie konsorcjum projektu HELP2 (Dr. Gerd Zimmer, Pro-Kompetenz, Niemcy; mgr Justyna Kowalczys, Stowarzyszenie Angielski w Medycynie, Polska; dr Aelita Skarabiene, Klaipėdos Universitetas, Litwa; mgr Zuzana Vaneková i doc. Terézia Krčméryová, MD, Ph.D., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Słowacja; dr Lukáš Merz, Univerzita Palackého v Olomouci) oraz Rektor Uniwersytetu Kłajpedzkiego Prof. Dr. Artūras Razbadauskas wraz z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i studentami. Dodatkowo zaproszenie otrzymali: Vytautas Grubliauskas, burmistrz miasta Kłajpeda; Dr. Egidijus Skarbalius, członek Rady Gminy Dystrykt Kłajpeda; Odeta Vitkūnienė, Ministerstwo Zdrowia; Artūras Šimkus, starszy specjalista Ministra Zdrowia; Vidmantas Eigelis, dyrektor Litewskiego Centrum Zdrowia Psychicznego; Dr. Arūnas Baublys, Konsul Honorowy Republiki Niemiec oraz przedstawiciele uczelni zagranicznych: dr Adrian Năznean, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș, Rumunia; dr Ilina Doykova, Medical University of Varna, Bułgaria i Marília de Assunção Rodrigues Ferreira Dourado MD, Ph.D., Universidade de Coimbra, Portugalia.

Cykl wykładów dotyczył omówienia współczesnych potrzeb w służbie zdrowia i opiece zdrowotnej w kontekście języków obcych. Jednocześnie zaprezentowano aktualne wyzwania w szkolnictwie wyższym i praktyce zawodowej dla środowiska medycznego oraz nowe kierunki w nauczaniu języków specjalistycznych (ESP) w szkolnictwie wyższym.

Krótki reportaż z przebiegu konferencji wyprodukowany przez Balticum TV jest dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8A-wOOTanDc&feature=youtu.be

Dnia 15 czerwca 2017 na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, Wydział Nauk o Zdrowiu, odbyła się konferencja pt: „Foreign Language and Intercultural Competence: A Challenge in Healthcare Education and Practice”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele konsorcjum projektu HELP (Dr. Gerd Zimmer, Pro-Kompetenz, Niemcy; mgr Justyna Kowalczys, Stowarzyszenie Angielski w Medycynie, Polska; mgr Juan Bartolomé, Tecnalia, Hiszpania; dr Aelita Skarabiene, Klaipeda University, Litwa; Emma Beatty, BA, MSc, FIT, Irlandia; mgr Zuzana Vaneková i doc. Terézia Krčméryová, MD, Ph.D., Slovak Medical University, Słowacja) oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (prof. Oborná, prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą; doc. Ph.D. Václav Řeřicha, CSc.,Kierownik Działu Kształcenia, Instytut Języków Obcych; Jan Galuszka, MD, Ph.D; mgr Lukáš Merz, wykładowca medycznego języka angielskiego). Dodatkowo zaproszenie otrzymali: Dr. Egidijus Skarabius, radny z okręgu kłajpedzkiego; mgr Iwona Misztal, kierownik SJO UJ, Kraków oraz przedstawiciele Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie i Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

Cykl wykładów dotyczył specyfiki nauczania specjalistycznych języków obcych w szkolnictwie wyższym, kształcenia transkulturowego, wykorzystywania technologii w nauczaniu języków obcych oraz możliwości irlandzkiego rynku pracy w sektorze medycznym.


Po konferencji: doc. Ph.D. Václav Řeřicha, CSc. (Kierownik Działu Kształcenia, Instytut Języków Obcych, Uniwersytet Palackiego), mgr Justyna Kowalczys (członek Stowarzyszenia Angielski w Medycynie; koordynator projektu HELP), Jan Galuszka, MD, Ph.D (Uniwersytet Palackiego).

Stowarzyszenie Angielski w Medycynie nawiązało współpracę z Wydziałem Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych Uniwersytetu w Vigo, Hiszpania. Dzięki uprzejmości profesora Alberto Álvarez Lugris oraz zaangażowania Zarządu Stowarzyszenia zorganizowano konferencję nt. innowacyjnych metod nauczania medycznego języka angielskiego. Wykład przeprowadziła mgr Justyna Kowalczys. Uczestniczyło w nim ponad 50 studentów oraz kadra dydaktyczna: prof. Maribel del Pozo Triviňio, tłumacz Manuel Docampo Pereira oraz prof. Alberto Álvarez Lugris.

 

Linki

https://www.facebook.com/events/247531942309156/?active_tab=posts

https://www.facebook.com/linkterpreting/posts/979262655536359

We wrześniu 2016 roku dzięki uprzejmości dr Marii Isabel Doval Ruiz członek Stowarzyszenia, mgr Justyna Kowalczys, przeprowadziła cykl warsztatów na Uniwersytecie w Vigo, Hiszpania. Zajęcia dedykowane były studentom oraz wykładowcom z wydziału Nauk Społecznych w Ourense.

Tematyka warsztatów dotyczyła jakości kształcenia i rozwijania świadomości językowej oraz wdrażania innowacyjnych metod nauczania specjalistycznego (medycznego) języka angielskiego.

 

Kierunek: Edukacja Społeczna, 3 rok

 

Kierunek: Edukacja Społeczna, 1 rok

 

Kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna