Język medyczny dla pielęgniarek

Kurs jest przeznaczony dla pielęgniarek zajmujących się angielsko-języcznym pacjentem i/lub ceniących sobie mobilność zawodową oraz studentów pielęgniarstwa jako przyszłych beneficjentów programu Erasmus+.

Celem kursu jest efektywne poszerzenie kompetencji językowych z ukierunkowaniem na komunikację z dziedziny pielęgniarstwa, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego występującego w anglojęzycznej literaturze oraz przygotowanie do opracowywania krótkich tekstów użytkowych, wypełniania dokumentacji pielęgniarskiej i samodzielnej lektury oryginalnych, angielskojęzycznych tekstów technicznych.

Uczestnicy kursu zapoznają się z anglojęzyczną terminologią specjalistyczną związaną z pielęgniarstwem, praktyką zawodową oraz funkcjonowaniem w środowisku, także naukowym.
Zajęcia przygotują słuchaczy do efektywnej komunikacji poprzez konstruowanie ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy specjalistyczne dotyczące pracy, kontaktów z pacjentami oraz współpracownikami.

Przykładowe zagadnienia:
Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej; W gabinecie lekarskim; Specjalizacje pielęgniarskie; Anatomia człowieka; Funkcje i układy ciała; Badanie fizykalne; wywiad pielęgniarski; Najczęstsze zaburzenia wybranych układów; Opieka nad pacjentem; Podstawowe procedury pielęgniarskie; Relacje pacjent-lekarz-pielęgniarka; Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej.

Poziom: B1/B2 lub C1/C2 wg CEFR
Ilość godzin: 60h

Comments are closed.