Kształcenie transkulturowe w sektorze medycznym

Oferujemy jedyny w Polsce kurs kształcenia umiejętności transkulturowych w sektorze medycznym. Wraz ze zmieniającą się sytuacją ekonomiczno-społeczną personel medyczny oraz medyczny personel pomocniczy coraz częściej prowadzi leczenie i sprawuje opiekę nad pacjentem zagranicznym.
Dodatkowo mobilność zawodowa w krajach UE przyczynia się do nawiązywania współpracy ze specjalistami różnych narodowości.

Znajomość języka obcego, jednakże bez podłoża społecznego i kulturowego stanowi barierę w rzetelnej, efektywnej i skutecznej komunikacji w sektorze medycznym.

Tematyka kursu oparta jest na innowacyjnych materiałach dydaktycznych stworzonych przez międzynarodowe konsorcjum w ramach projektu HELP (Healthcare English Language Programme) z programu Erasmus+.
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Przykładowe zagadnienia:
Kształcenie transkulturowe w sektorze medycznym; Zrozumienie specyfiki różnych grup kulturowych w postrzeganiu zdrowia i choroby; Rozwijanie umiejętności pracy z pacjentem wielokulturowym.

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów kierunków medycznych i wszystkich pracowników służby zdrowia. Polecamy go również uwadze studentów socjologii i psychologii oraz osób interesujących się współczesnymi przemianami społeczno-kulturowymi.

Poziom: B1/B2 lub C1/C2 wg CEFR
Ilość godzin: 20h

Comments are closed.