Projekt HELP

 

 

 

 

We wrześniu 2014 roku Stowarzyszenie Angielski w Medycynie wraz z pozostałymi partnerami z konsorcjum uzyskało dofinansowanie unijne na realizację projektu Healthcare English Language Programme (HELP) (2014-1-ES01-KA203-004735).

Grant został przyznany w ramach programu Erasmus+ w kategorii Partnerstwa Strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego, Akcja 2.

Konsorcjum:

  1. Hiszpania - Fundacion Tecnalia Research & Innovation
  2. Irlandia - Fast Track into Information Technology Ltd.
  3. Czechy - Univerzita Palackeho v Olomouci
  4. Niemcy - Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung e.V.
  5. Litwa - Klaipeda University
  6. Polska - Stowarzyszenie Angielski w Medycynie
  7. Słowacja - Slovenská zdravotnícka univerzita

Czas trwania: 01.09.2014 – 31.08.2017

Opis projektu: Ideą projektu było połączenie ośrodków naukowych związanych z medycyną z   Europy Wschodniej,     w których istnieje zapotrzebowanie na profesjonalne materiały do nauczania i samodzielnej nauki medycznego języka angielskiego oraz partnerów reprezentujących Europę Zachodnią, którzy posiadają wiedzę językową, kontakt    z personelem medycznym oraz doświadczenie w używaniu nowoczesnych technologii wspomagających edukację.

Celem projektu było stworzenie nowych standardów w procesie nieformalnego kształcenia specjalistycznego języka angielskiego dla studentów kierunków medycznych i paramedycznych oraz personelu medycznego na poziomach biegłości językowej B1, B2 wg CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

www.help-theproject.eu