Projekt HELP2

W listopadzie 2018 roku Stowarzyszenie Angielski w Medycynie wraz z pozostałymi partnerami z konsorcjum uzyskało dofinansowanie unijne na realizację projektu HELP2 (2018-1-CZ01-KA203-048150).

W listopadzie 2018 roku Stowarzyszenie Angielski w Medycynie wraz z pozostałymi partnerami z konsorcjum uzyskało dofinansowanie unijne na realizację projektu HELP2 (2018-1-CZ01-KA203-048150).

W listopadzie 2018 roku Stowarzyszenie Angielski w Medycynie wraz z pozostałymi partnerami z konsorcjum uzyskało dofinansowanie unijne na realizację projektu HELP2 (2018-1-CZ01-KA203-048150).

Grant został przyznany w ramach programu Erasmus+ w kategorii Partnerstwa Strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego, Akcja 2.

Konsorcjum: 

  1. Czechy - Univerzita Palackeho v Olomouci
  2. Niemcy - Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung e.V.
  3. Polska - Stowarzyszenie Angielski w Medycynie
  4. Litwa - Klaipėdos Universitetas
  5. Słowacja - Slovenská zdravotnícka univerzita
  6. Rumunia - Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie din Targu Mures
  7. Bułgaria - The Medical University of Varna
  8. Portugalia - Universidade de Coimbra

Czas trwania: 01.11.2018 – 30.04.2021

Opis projektu:

Projekt HELP2 jest kontynuacją zwycięskiego projektu HELP (2014-2017), nagrodzonego w 2017 roku europejskim certyfikatem jakości w edukacji językowej European Language Label za kreatywne, innowacyjne i wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie nauki języków obcych i ich nauczania.

HELP2 zrzesza międzynarodowy interdyscyplinarny zespół do stworzenia programu edukacyjnego składający się z nauczycieli specjalistycznego języka angielskiego i niemieckiego, lingwistów, pedagogów, ekspertów w zakresie szkoleń międzykulturowych, lekarzy i inżynierów oprogramowania z sześciu krajów Europy Środkowej i Wschodniej (BG, CZ, LT, PL, RO, SK) oraz dwóch krajów Europy Zachodniej (DE, PT). Pomysł kontynuowania transferu i wymiany wiedzy w obu kierunkach, w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej w ramach projektu edukacyjnego, był ważnym kryterium wyboru partnerów.

Celem projektu jest stworzenie nowych standardów w procesie formalnego i nieformalnego kształcenia specjalistycznego języka angielskiego i niemieckiego dla studentów kierunków medycznych i paramedycznych oraz personelu medycznego na poziomach biegłości językowej B1, B2 wg CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Materiały edukacyjne opracowane w różnych formach – książka, platforma Moodle oraz aplikacja na urządzenia mobilne w systemie operacyjnym Android – stanowić będą skuteczne narzędzie do nauki dwóch europejskich najbardziej pożądanych języków obcych w dziedzinie medycyny.

HELP2 powiększa istniejący program HELP składający się z 14 modułów angielskich o 14 nowych wybranych podczas etapu pilotażu oraz na podstawie opinii i rzeczywistego zapotrzebowania beneficjentów. HELP2 daje również pierwszą odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na język niemiecki do celów medycznych poprzez stworzenie 10 modułów edukacyjnych obejmujących ważne zagadnienia medyczne i międzykulturowe. Rozszerzona zostanie również sekcja nauczania międzykulturowego. Szeroki zakres tematów medycznych osadzonych w kontekście międzykulturowości umożliwi rozwój umiejętności komunikacyjnych spełniających wyzwania europejskiego rynku pracy.

HELP2 dzięki holistycznemu opracowaniu łączy najlepsze praktyki tradycyjnych, wysokiej jakości programów nauczania języków obcych z najnowszymi możliwościami formalnego i nieformalnego uczenia się za pomocą innowacyjnych opcji dydaktycznych i urządzeń technicznych opartych na ICT.