Współpraca międzynarodowa

Stowarzyszenie Angielski w Medycynie współpracowało z organizacjami i uniwersytetami medycznymi tworząc międzynarodowe konsorcjum Projektu HELP (http://help-theproject.eu/wordpress/). W ramach tej inicjatywy zostały stworzone innowacyjne materiały dydaktyczne w postaci podręcznika, platformy internetowej i aplikacji na urządzenia mobilne dla studentów i pracowników sektora medycznego.


Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Hiszpania)
https://www.tecnalia.com/en/innovation-strategies/news/healthcare-english-language-learning.htm


Fast Track into Information Technology Ltd. (Irlandia)
http://fit.ie/fit-labs/currents-projects/healthcare-english-language-programme-help/


Univerzita Palackeho v Olomouci (Czechy)
https://www.zurnal.upol.cz/nc/pl/zprava/clanek/anglictinu-zdravotniku-pomohou-zlepsit-vystupy-mezinarodniho-projektu-help/


Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung e.V. (Niemcy)
http://pro-kompetenz.de/index.php?clang=1&article_id=27


Klaipeda University (Litwa)
https://www.ku.lt/svmf/en/2017/08/17/help-project-has-reached-the-finish-line/


Slovenská zdravotnícka univerzita (Słowacja)
http://www.szu.sk/index.php?id=9&nid=5554

Stowarzyszenie Angielski w Medycynie nawiązało współpracę z konsorcjum projektu Standardised Language Certificate for Medical Purposes  jako Partner Stowarzyszony (Associated Partner). Projekt sTANDEM stworzył ujednolicony system promowania, oceny oraz potwierdzania znajomości medycznego języka angielskiego wśród pracowników służby zdrowia.

Więcej informacji znajduje się na stronach:
http://www.standem.eu/index.php/associated-partners-3
https://www.facebook.com/pages/Standem/1554300601454221