Współpraca międzynarodowa

Stowarzyszenie Angielski w Medycynie współpracuje z organizacjami i uniwersytetami medycznymi tworząc międzynarodowe konsorcja projektów: HELP oraz HELP2.
W ramach tych inicjatyw tworzone są innowacyjne materiały dydaktyczne w postaci podręczników, platformy internetowej i aplikacji na urządzenia mobilne dla studentów i pracowników sektora medycznego.

Medical University of Varna (Bułgaria)

http://mu-varna.bg/EN/InternationalActivity/Pages/erasmus-strategic-partnerships-en.aspx

http://mu-varna.bg/EN/Pages/Help2.aspx

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (Rumunia)

https://bit.ly/354k1My

Universidade de Coimbra (Portugalia)

https://www.uc.pt/fmuc/article?key=a-9fa3c58c7b


Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Hiszpania)
https://www.tecnalia.com/en/innovation-strategies/news/healthcare-english-language-learning.htm


Fast Track into Information Technology Ltd. (Irlandia)
http://fit.ie/fit-labs/currents-projects/healthcare-english-language-programme-help/


Univerzita Palackeho v Olomouci (Czechy)
https://www.zurnal.upol.cz/nc/pl/zprava/clanek/anglictinu-zdravotniku-pomohou-zlepsit-vystupy-mezinarodniho-projektu-help/

https://www.fzv.upol.cz/veda-a-vyzkum/projekty-a-granty/

https://bit.ly/2Vf8mpQ


Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung e.V. (Niemcy)

http://pro-kompetenz.de/index.php?article_id=76&clang=1

http://pro-kompetenz.de/index.php?clang=1&article_id=27

http://www.pro-kompetenz.de/index.php?article_id=27&clang=0


Klaipeda University (Litwa)
https://www.ku.lt/svmf/en/2017/08/17/help-project-has-reached-the-finish-line/

https://bit.ly/336bF5f


Slovenská zdravotnícka univerzita (Słowacja)
http://www.szu.sk/index.php?id=9&nid=5554

http://www.szu.sk/index.php?id=1261&menu=

Stowarzyszenie Angielski w Medycynie nawiązało współpracę z konsorcjum projektu Standardised Language Certificate for Medical Purposes  jako Partner Stowarzyszony (Associated Partner). Projekt sTANDEM stworzył ujednolicony system promowania, oceny oraz potwierdzania znajomości medycznego języka angielskiego wśród pracowników służby zdrowia.

Więcej informacji znajduje się na stronach:
http://www.standem.eu/index.php/associated-partners-3
https://www.facebook.com/pages/Standem/1554300601454221