Innowacyjność

Nasze Stowarzyszenie prowadzi szereg innowacyjnych działań ukierunkowanych na rozwój działalności naukowej i oświatowej.

  • Jako jedyna organizacja w Polsce kształcimy na bazie multimedialnych materiałów dydaktycznych opracowanych przez międzynarodowe konsorcjum – specjalistów z dziedziny IT, lekarzy, pielęgniarki, dydaktyków, metodyków oraz nauczycieli specjalistycznego języka angielskiego.
  • Nasze materiały dydaktyczne powstały we współpracy z International Council of Nurses (ICN); bazujemy na słownictwie oraz kształceniu zgodnie z ramami International Classification for Nursing Practice(ICNP®).
  • Jako jedyna organizacja w Polsce prowadzimy kształcenie transkulturowe dla środowiska medycznego na bazie autorskich materiałów. Nasze szkolenia kierowane są głównie do personelu z branży turystyki medycznej, tak by wspomóc komunikację z indywidualnym pacjentem obcojęzycznym.
  • Uczymy komunikacji na wielu praktycznych płaszczyznach, tak by przekaz informacji był jak najbliższy języka docelowego. Zwracamy ogromną uwagę na rozwój kompetencji fonetycznych i fonologicznych, również z zastosowaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Co więcej, bazujemy na różnych wzorcach językowych – słuchamy native speakerów, ale również obcokrajowców z różnorodnością akcentów.
  • Stowarzyszenie Angielski w Medycynie jest organizacją zrzeszającą specjalistów z różnych dziedzin, dlatego nasze działania są skuteczne i trafiają do szerokiej rzeszy odbiorców.