O nas

Stowarzyszenie Angielski w Medycynie

Association for Medical English

Zakres działania:

 • działalność naukowa polegająca na rozpowszechnianiu i wdrażaniu nauczania specjalistycznego języka angielskiego, tzw. English for Specific Purposes (ESP);
 • poprawianie jakości nauczanego języka angielskiego na poziomie uniwersyteckim oraz w sektorze kształcenia nieformalnego dorosłych;
 • promowanie integracji w ramach współpracy kulturowo-edukacyjnej pomiędzy narodami Unii Europejskiej;
 • propagowanie nauczania specjalistycznego języka angielskiego dla potrzeb europejskiego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem personelu medycznego).

 

Wyróżnia nas:

 • opracowywanie nowatorskich materiałów dydaktycznych uwzględniających wymogi uniwersyteckie dla studentów uczelni wyższych;
 • rozwijanie innowacyjnych koncepcji metodycznych i pedagogicznych w procesie nauczania specjalistycznego języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem medycznego języka angielskiego (English for Medical Purposes) wśród studentów, wykładowców akademickich oraz personelu medycznego;
 • tworzenie alternatywnych możliwości dokształcania się dla absolwentów szkół medycznych oraz personelu medycznego;
 • używanie nowoczesnych technologii wspierających kształcenie językowe w formalnym, pozaformalnym i nieformalnym procesie edukacji;
 • wspieranie studentów o szczególnych potrzebach edukacyjnych na rzecz podniesienia kompetencji językowych;
 • rozpowszechnianie świadomości językowej, w szczególności pośród personelu medycznego;
 • upowszechnianie współpracy europejskiej w zakresie szkoleń zawodowych oraz projektów unijnych.