Profesjonalne kształcenie językowe

Z myślą o pracownikach służby zdrowia oraz studentach kierunków medycznych i paramedycznych stworzyliśmy specjalistyczne kursy językowe dla wielu specjalizacji. Komunikatywna znajomość specjalistycznego języka angielskiego w sektorze medycznym to nie tylko atut, ale i konieczność. Dodatkowo, oferujemy kształcenie modułowe jako dalsze rozwinięcie kompetencji językowych i transkulturowych.

Nasze szkolenia dopasowane są do indywidulanych potrzeb oraz znajomości języka ogólnego. Przygotowujemy do pracy zagranicą w sektorze medycznym, udziału w seminariach i konferencjach oraz do codziennej komunikacji z pacjentem zagranicznym.

Jako jedyna organizacja w Polsce nauczamy korzystając z materiałów stworzonych przez specjalistów z dziedziny medycyny, medycznego języka angielskiego, metodyków, dydaktyków i personelu IT w ramach międzynarodowego konsorcjum.

OFERUJEMY:

 • Specjalistyczny język angielski medyczny wdrażany nowoczesną metodą nauczania ukierunkowany na poprawną komunikację w typowych sytuacjach zawodowych oraz rozwijanie praktycznych umiejętności stosowania angielskiego w pracy w kraju lub za granicą;
 • Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu kursów medycznych oraz paramedycznych;
 • Autorskie programy oraz autorskie materiały dydaktyczne;
 • Dopasowanie programu kursu i metod nauczania do indywidualnych potrzeb → analiza potrzeb językowych podczas darmowego egzaminu wstępnego;
 • Przygotowanie do wyjazdu na staż/praktyki zagraniczne;
 • Inspirujące zajęcia oparte o żywą dyskusję na tematy związane z medycyną;
 • Naukę indywidulaną lub w małych grupach;
 • Nowoczesne technologie wspomagające naukę języka obcego w sytuacjach formalnych i pozaformalnych;
 • Nowoczesne metody nauczania, takie jak BYOD, Gamification, Flipped Classroom;
 • Pracę z tzw. „authentic materials”;
 • Wiedzę wysoko wykwalifikowanych fachowców:
  • personelu medycznego / pracowników obszaru medycznego
  • metodyków i dydaktyków
  • doświadczonych nauczycieli specjalistycznego języka medycznego

Kształcimy na najwyższym europejskim poziomie!