Portfolio Category: moduły

Kształcenie transkulturowe w sektorze medycznym

Oferujemy jedyny w Polsce kurs kształcenia umiejętności transkulturowych w sektorze medycznym. Wraz ze zmieniającą się sytuacją ekonomiczno-społeczną personel medyczny oraz medyczny personel pomocniczy coraz częściej prowadzi leczenie i sprawuje opiekę nad pacjentem zagranicznym. Dodatkowo mobilność zawodowa w krajach UE przyczynia się do nawiązywania współpracy ze specjalistami różnych narodowości. Znajomość języka obcego, jednakże bez podłoża społecznego…
Read more

Komunikacja w zawodach medycznych

Oferujemy jedyny w Polsce kurs kształcenia umiejętności komunikacyjnych w sektorze medycznym. Umiejętności interpersonalne oraz komunikacja werbalna stanowią nieodłączny element współpracy z pacjentem oraz pozostałym personelem medycznym. Wykształcenie tych umiejętności w języku obcym stanowi niejednokrotnie wyzwanie! Nasz kurs pomoże przełamać bariery językowe oraz wskaże kulturowo oczekiwane zachowania i reakcje. Zajęcia przygotują słuchaczy do pracy w telemedycynie,…
Read more