Generalnie jestem bardzo zadowolona z kursu, szczególnie, że polepszył to na czym mi najbardziej zależało czyli zasób słownictwa, ładna wymowa i ich swobodne użycie w wypowiedziach słownych oraz rozumienie specjalistycznych tekstów, więc pod kątem swobodnej komunikacji np.: podczas stażów zagranicznych jak najbardziej polecam. Brakowało mi jedynie komponenty czysto gramatycznej, więc jeśli komuś zależy na progresie w tej działce to musi to zrobić na własną rękę. Natomiast do utrwalania w wypowiedziach dotychczas nabytych umiejętności gramatycznych, ten kurs jest wystarczający.