Język medyczny dla opiekunów medycznych

Kurs jest przeznaczony dla pracowników obszaru medyczno-społecznego wykonujących zawód opiekuna medycznego. Oferujemy możliwość zwiększenia kwalifikacji językowych niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze turystyki medycznej oraz placówkach zagranicznych. Nasze zajęcia kierowane są do osób otwartych na uczenie się przez całe życie, ceniących sobie mobilność edukacyjną i zawodową oraz chcących aktywnie funkcjonować na zmieniającym się rynku pracy.

Kurs opracowany został zgodnie z programem nauczania MEN dla opiekunów medycznych. Jego celem jest efektywne poszerzenie kompetencji językowych z ukierunkowaniem na komunikację z pacjentem i zespołem terapeutycznym w obszarze medyczno-społecznym, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego z dziedziny medycyny, zdrowia publicznego, czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, czynności opiekuńczych oraz systemu ubezpieczeń i rynku świadczeń zdrowotnych.

Uczestnicy kursu zapoznają się z anglojęzyczną terminologią specjalistyczną związaną z opieką medyczną, praktyką zawodową oraz funkcjonowaniem w środowisku.
Zajęcia przygotują słuchaczy do efektywnej komunikacji poprzez konstruowanie ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy specjalistyczne dotyczące pracy, kontaktów z pacjentami oraz współpracownikami.

Przykładowe zagadnienia:
System opieki zdrowotnej; Procedury szpitalne; Anatomia człowieka; Funkcje i układy ciała; Relacje i komunikacja z pacjentem; Opieka nad starszym pacjentem; Opieka nad niepełnosprawnym pacjentem; Higiena pacjenta; Diagnozowanie stanu pacjenta; Pierwsza pomoc; Bezpieczeństwo w pracy; Etyka zawodowa; Promocja zdrowia i profilaktyka.

Poziom: B1/B2 lub C1/C2 wg CEFR
Ilość godzin: 60h

Comments are closed.