Język medyczny dla dietetyków

Kurs jest przeznaczony dla dietetyków zajmujących się angielsko-języcznym pacjentem i/lub ceniących sobie mobilność zawodową oraz studentów dietetyki jako przyszłych beneficjentów programu Erasmus+.

Celem kursu jest efektywne poszerzenie kompetencji językowych z ukierunkowaniem na komunikację z dziedziny dietetyki, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego występującego w anglojęzycznej literaturze oraz przygotowanie do opracowywania krótkich tekstów użytkowych, wypełniania dokumentacji medycznej i samodzielnej lektury oryginalnych, angielskojęzycznych tekstów technicznych.

Uczestnicy kursu zapoznają się z anglojęzyczną terminologią specjalistyczną związaną z dietetyką, praktyką zawodową oraz funkcjonowaniem w środowisku, także naukowym.
Zajęcia przygotują słuchaczy do efektywnej komunikacji poprzez konstruowanie ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy specjalistyczne dotyczące pracy, kontaktów z pacjentami oraz współpracownikami.

Przykładowe zagadnienia:
Prowadzenie dokumentacji medycznej; wywiad z pacjentem; Specyfika opieki zdrowotnej; specjalizacje w dietetyce; Anatomia człowieka; Funkcje i układy ciała; Składniki odżywcze w żywieniu; Choroby układu pokarmowego; Choroby metaboliczne; Zaburzenia odżywiania; Choroby cywilizacyjne; Komunikacja z pacjentem; Współczesne diety; Doradztwo dietetyczne.

Poziom: B1/B2 lub C1/C2 wg CEFR
Ilość godzin: 60h

Comments are closed.