Język medyczny dla fizjoterapeutów

Kurs jest przeznaczony dla fizjoterapeutów zajmujących się angielsko-języcznym pacjentem i/lub ceniących sobie mobilność zawodową oraz studentów fizjoterapii jako przyszłych beneficjentów programu Erasmus+.

Celem kursu jest efektywne poszerzenie kompetencji językowych z ukierunkowaniem na komunikację z dziedziny fizjoterapii, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego występującego w anglojęzycznej literaturze oraz przygotowanie do opracowywania krótkich tekstów użytkowych, wypełniania dokumentacji medycznej i samodzielnej lektury oryginalnych, angielskojęzycznych tekstów technicznych.

Uczestnicy kursu zapoznają się z anglojęzyczną terminologią specjalistyczną związaną z fizjoterapią, praktyką zawodową oraz funkcjonowaniem w środowisku, także naukowym.
Zajęcia przygotują słuchaczy do efektywnej komunikacji poprzez konstruowanie ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy specjalistyczne dotyczące pracy, kontaktów z pacjentami oraz współpracownikami.

Przykładowe zagadnienia:
System opieki zdrowotnej; Prowadzenie dokumentacji medycznej; Specjalizacje w fizjoterapii; Anatomia człowieka; Funkcje i układy ciała; Wywiad z pacjentem; Instruowanie i pozycjonowanie pacjenta; Relacje pacjent-fizjoterapeuta; Choroby układu ruchu; Kontuzje; Rehabilitacja pacjenta; Ortopedyczne środki pomocnicze; Techniki relaksacyjne; Bezpieczeństwo w pracy.

Poziom: B1/B2 lub C1/C2 wg CEFR
Ilość godzin: 60h

Comments are closed.