Język medyczny dla położnych

Kurs jest przeznaczony dla położnych zajmujących się angielsko-języcznym pacjentem i/lub ceniących sobie mobilność zawodową oraz studentów położnictwa jako przyszłych beneficjentów programu Erasmus+.

Celem kursu jest efektywne poszerzenie kompetencji językowych z ukierunkowaniem na komunikację z dziedziny położnictwa, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego występującego w anglojęzycznej literaturze oraz przygotowanie do opracowywania krótkich tekstów użytkowych, wypełniania dokumentacji medycznej i samodzielnej lektury oryginalnych, angielskojęzycznych tekstów technicznych.

Uczestnicy kursu zapoznają się z anglojęzyczną terminologią specjalistyczną związaną z dietetyką, praktyką zawodową oraz funkcjonowaniem w środowisku, także naukowym.
Zajęcia przygotują słuchaczy do efektywnej komunikacji poprzez konstruowanie ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy specjalistyczne dotyczące pracy, kontaktów z pacjentami oraz współpracownikami.

Przykładowe zagadnienia:
Procedury szpitalne; Prowadzenie dokumentacji położniczej; W gabinecie lekarskim; Oddziały szpitalne; Anatomia człowieka; Funkcje i układy ciała; Badanie fizykalne; wywiad medyczny; Opieka nad pacjentem; Podstawowe procedury położnicze; Przebieg ciąży; Opieka przed i poporodowa; Komplikacje okołoporodowe; Poród przedwczesny, fizjologiczny, cesarskie cięcie; Komunikacja z pacjentem; Relacje pacjentka-położna; Etyka zawodowa.

Poziom: B1/B2 lub C1/C2 wg CEFR
Ilość godzin: 60h

Comments are closed.