Język medyczny rozszerzony

Kurs jest przeznaczony dla personelu medycznego zajmującego się angielsko-języcznym pacjentem i/lub ceniącego sobie mobilność zawodową, pracowników służby zdrowia z dziedziny turystyki medycznej oraz studentów kierunków medycznych i pokrewnych jako przyszłych beneficjentów programu Erasmus+.

Celem kursu jest efektywne poszerzenie kompetencji językowych z ukierunkowaniem na komunikację z dziedziny medycyny, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego występującego w anglojęzycznej literaturze oraz przygotowanie do opracowywania krótkich tekstów użytkowych, wypełniania dokumentacji medycznej i samodzielnej lektury oryginalnych, angielskojęzycznych tekstów technicznych.

Uczestnicy kursu zapoznają się z anglojęzyczną terminologią specjalistyczną związaną z medycyną, praktyką zawodową oraz funkcjonowaniem w środowisku, także naukowym.
Zajęcia przygotują słuchaczy do efektywnej komunikacji poprzez konstruowanie ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy specjalistyczne dotyczące pracy, kontaktów z pacjentami oraz współpracownikami.

Przykładowe zagadnienia:
System opieki zdrowotnej; Procedury szpitalne; Oddziały szpitalne; Specjalizacje medyczne; Anatomia człowieka (rozbudowane); Funkcje i układy ciała (rozbudowane); Badanie fizykalne; Podstawowe choroby; Najczęstsze zaburzenia wybranych układów (rozbudowane); Leki; Podstawowe procedury medyczne; Relacje pacjent-lekarz; Etyka zawodowa.

Poziom: B1/B2 lub C1/C2 wg CEFR
Ilość godzin: 60h

Comments are closed.