Język medyczny ogólny

Kurs jest przeznaczony dla personelu medycznego zajmującego się angielsko-języcznym pacjentem, ceniącego sobie mobilność zawodową oraz uczestniczenie w zagranicznych kursach doszkalających, pracowników służby zdrowia z dziedziny turystyki medycznej oraz studentów kierunków medycznych i pokrewnych jako przyszłych beneficjentów programu Erasmus+.

Celem kursu jest efektywne poszerzenie kompetencji językowych z ukierunkowaniem na komunikację z dziedziny medycyny, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego występującego w anglojęzycznej literaturze oraz przygotowanie do opracowywania krótkich tekstów użytkowych, wypełniania dokumentacji medycznej i samodzielnej lektury oryginalnych, angielskojęzycznych tekstów technicznych.

Uczestnicy kursu zapoznają się z anglojęzyczną terminologią specjalistyczną związaną z medycyną, praktyką zawodową oraz funkcjonowaniem w środowisku, także naukowym.

Zajęcia przygotują słuchaczy do efektywnej komunikacji poprzez konstruowanie ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy specjalistyczne dotyczące pracy, kontaktów z pacjentami oraz współpracownikami.

Przykładowe zagadnienia:

Prowadzenie dokumentacji medycznej; wywiad medyczny; W gabinecie lekarskim; Oddziały szpitalne; Specjalizacje medyczne; Anatomia człowieka; Funkcje i układy ciała; Badanie fizykalne.

Poziom: B1/B2 lub C1/C2 wg CEFR

Ilość godzin: 30h

Comments are closed.