Portfolio Category: kursy

Język medyczny dla fizjoterapeutów

Kurs jest przeznaczony dla fizjoterapeutów zajmujących się angielsko-języcznym pacjentem i/lub ceniących sobie mobilność zawodową oraz studentów fizjoterapii jako przyszłych beneficjentów programu Erasmus+. Celem kursu jest efektywne poszerzenie kompetencji językowych z ukierunkowaniem na komunikację z dziedziny fizjoterapii, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego występującego w anglojęzycznej literaturze oraz przygotowanie do opracowywania krótkich tekstów użytkowych, wypełniania dokumentacji medycznej i samodzielnej…
Read more

Język medyczny dla dietetyków

Kurs jest przeznaczony dla dietetyków zajmujących się angielsko-języcznym pacjentem i/lub ceniących sobie mobilność zawodową oraz studentów dietetyki jako przyszłych beneficjentów programu Erasmus+. Celem kursu jest efektywne poszerzenie kompetencji językowych z ukierunkowaniem na komunikację z dziedziny dietetyki, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego występującego w anglojęzycznej literaturze oraz przygotowanie do opracowywania krótkich tekstów użytkowych, wypełniania dokumentacji medycznej i samodzielnej…
Read more

Język medyczny dla opiekunów medycznych

Kurs jest przeznaczony dla pracowników obszaru medyczno-społecznego wykonujących zawód opiekuna medycznego. Oferujemy możliwość zwiększenia kwalifikacji językowych niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze turystyki medycznej oraz placówkach zagranicznych. Nasze zajęcia kierowane są do osób otwartych na uczenie się przez całe życie, ceniących sobie mobilność edukacyjną i zawodową oraz chcących aktywnie funkcjonować na zmieniającym się rynku pracy.…
Read more

Język medyczny w zawodach opiekuńczych

Kurs jest przeznaczony dla pracowników obszaru medyczno-społecznego wykonujących zawód asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta pielęgniarki, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, opiekuna środowiskowego. Oferujemy możliwość zwiększenia kwalifikacji językowych niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze turystyki medycznej oraz placówkach zagranicznych. Nasze zajęcia kierowane są do osób otwartych na uczenie się przez całe życie, ceniących sobie…
Read more